Gilla oss  


Förbundsstyrelsen informerar.

Den 30 april 2017 höll WRAS styrelsen för 2017 sitt första styrelesmöte.

Beslut togs att ändra på tävlingsreglerna för klubbar att arrangera klubbtävlingar, öppen för arrangerande klubbs medlemmar. Regler för klubbtävling håller på att skrivas om samt lättas upp.

Westernallsvenskan inställ 2017 på grund av få anmälningar. Tävlingsutskottet har fått i uppdrag att se över reglerna för WA till nästa år.

Arbete ska starta att ta fram en referensgrupp för ungdomar under 25 år. På sikt att skapa en ungdomssektion.

Förbundsstyrelsen kommande styrelsemöten blir: 17 maj, 14 juni, 5-6 augusti, 13 september, 11 oktober.

Början på november 2017 kommer kallalse till extra förbundsstämma.

 

 

 

 

Publicerad 14 maj under Förbundet.
« Tillbaka