Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Regioner

Drygt 30 föreningar är medlemmar i WRAS. Organiserade i fem regioner, Nord, Mitt, Väst, Öst och Syd.

Varje koordinatorgrupp ansvarar för den praktiska sammanhållningen i regionen. 

Består av två (2) till fem (5) personer per region, är medlemmar i en WRAS ansluten förening i regionen. Föreningarna i regionen beslutar om lämpligt antal koordinatorer. Dessa personer, kan i sin tur organisera upp en arbetsgrupp för fördelning av arbetsuppgifterna. Arbetsgruppens antal avgörs av regionens behov. Är en del i nätverket mellan föreningarna i regionen och förbundsstyrelsen

Förslag och val av koordinatorerna sker genom att:

·       Föreningarna i respektive region föreslår koordinatorer till förbundets valberedning

·       På förbundsstämman föreslås de regionala koordinatorerna av valberedningen

·       Beslut tas på förbundsstyrelsens konstituerande styrelsemöte

 


WRAS Regioner

Distrikt Syd Distrikt Vst Distrikt st Distrikt st Distrikt Mitt Distrikt Nord