Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Region Nord

Välkommen till WRAS:s nordligaste och till ytan största region som består av Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten.

Till regionen hör fyra föreningar; WINN, MWR, WBWR och MSWR.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.