Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Distrikt Öst

Välkommen till

WRAS östra distrikt som består av Gotland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland.

Inom distriktet finns 7 klubbar.

Avsikten med distriktsindelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg mellan motion och beslut och samtidigt avlasta Förbundsårsstämman.

Klubbarna väljer delegater till Distriktsårsstämman. Antalet delegater från respektive klubb är beroende på antalet medlemmar inom klubben.

Distriktsårsstämman väljer Distriktsstyrelse ur medlemsregistren från klubbarna inom respektive distrikt.

Distrikten väljer, oberoende av storlek, vardera fem delegater som representerar respektive distrikt på Förbundsårsstämman.

Som medlem i Distrikt Öst är ni varmt välkomna att komma med konstruktiva idéer om vad som skulle vara bra att få med på hemsidan, kontakta oss gärna.

Bankgiro: 5696-0941