Gilla oss  

Värdegrund

Hästnäringen har enats kring en gemensam värdegrund

 för tävling och träning med häst.

 

 Värdegrund för träning och tävling med häst

  • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
  • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
  • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
  • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
  • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
  • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
  • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
  • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
  • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
  • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
  • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.