Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Ändrade regler kring PUL

 Att känna till vid tecknande av medlemskap i våra klubbar.

Som medlem i WRAS-ansluten klubb, samtycker du att dina användar/ personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204).

Mer information om PUL kan hämtas på www.datainspektionen.se.