Boskapslicens

Bestämmelser för Boskapslicens för tävling med boskap. Ta del av den pdf-fil med bestämmelser för deltagande i tävlingar med boskap och erhållande av Boskapslicens. Licens ansökan skickas till;

Johanna Berggren

Gretlandavägen 22

516 93 Rångedala

 

eller skicka PDF dokumentet till ta@wras.se

Material för nedladdning

» Boskapslicens_221019