Gilla oss  

Förbundsstyrelsen

Ordförande
Björn Nlsson
Espegårdsv. 35
373 33 Nättraby
070 645 46 76
styrelse@wras.se

Sekreterare/kommunikationsansvarig
Patrik Swahn

styrelse@wras.se

Kassör
Siv Melkersson
Byv. 5
577 90 Vena
070-308 94 62
styrelse@wras.se

Ledamot/tävlingsansvarig
Carina Stridh
Källsjön 40
816 95 Åmotsbruk
070-2991969
styrelse@wras.se

Ledamot

Joakim Erlandsson

Borgnäsgård 

514 52 Länghem

076-1310502

Lars Hallberg

Borgarnäs 22

514 52 Länghem

+4523230938


styrelse@wras.se

Ungdomsansvarig
styrelse@wras.se

Ledamot/utbildningsansvarig
Pernilla Karlsson
Trädgårdsgatan 3B
783 34 Säter
070-623 50 07
styrelse@wras.se