Välj distrikt »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Vid arrangemang i Distrikten.

Det finns möjlighet för klubbar att ansöka om ekonomiska stöd vid arrangemang som är Distriktstäckande. Det vill säga när man vänder sig till alla medlemsklubbar i sitt Distrikt.
Läs mer om det i fil här till höger.