Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Distrikt Nord

Välkommen till WRAS:s nordligaste och till ytan största distrikt som består av Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten.

Till distriktet hör fem klubbar, WINN, MWR, SHS, WBWR och MSWR.

Avsikten med distriktsindelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg mellan motion och beslut och samtidigt avlasta Förbundsårsstämman.

Klubbarna väljer delegater till Distriktsårsstämman. Antalet delegater från respektive klubb är beroende på antalet medlemmar inom klubben.

Distriktsårsstämman väljer Distriktsstyrelse ur medlemsregistren från klubbarna inom respektive distrikt.

Distrikten väljer, oberoende av storlek, vardera fem delegater som representerar respektive distrikt på Förbundsårsstämman.