Gilla oss  

Distrikt

De drygt 30 klubbar som ingår i WRAS är organiserade i fem distrikt - Distrikt Nord, Distrikt Mitt, Distrikt Väst, Distrikt Öst och Distrikt Syd.

Avsikten med distriktsindelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg mellan motion och beslut och samtidigt avlasta Förbundsårsstämman. Förbundsstyrelsens roll i distrikts-organisationen innebär att övergripande styra utvecklingen inom förbundet vilket avser att ge utrymme till att fokusera på viktiga framtidsfrågor.

Klubbarna väljer delegater till Distriktsårsstämman. Antalet delegater från respektive klubb är beroende på antalet medlemmar inom klubben.

Distriktsårsstämman väljer Distriktsstyrelse ur medlemsregistren från klubbarna inom respektive distrikt.

Distrikten väljer, oberoende av storlek, vardera fem delegater som representerar respektive distrikt på Förbundsårsstämman.