Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Utskott

Utskottsansvariga

Advisory Board: Anna Pedersen

Advisory Board

AD består av samtliga distriktsordföranden.

Kommunikation: Patrik Swahn

Utskottet skall arbeta med marknadsföring av Förbundet,  svarar också för utveckling av informations- och kommunikationskanaler.

Tävling: Zeta Lång

Utskottet skall arbeta för att stimulera tävlingsverksamheten inom förbundet.Svarar också för samordning av de tävlingar som genomförs på A-, B- C- och D-nivå.

Utbildning: Mari Schoultz

Utskottet skall identifiera utbildningsbehov inom förbundet och erbjuda efterfrågad utbildning, dels i egen regi, dels informera om andra utbildningsanordnare, som kan komma ifråga.

Ungdom: Gertrud Ohlsson

Utskottet skall arbeta för att stimulera ungdomsverksamheten inom förbundet.