Gilla oss  

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen.
Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn som rubrik till din text.

Ordförande

Björn Nilsson

Espegårdsv.35

373 33 Nättraby

070 645 46 76

 

Sekreterare, kommunikationsansvarig

Patrik Swahn

Västraby 1

571 65 Grimstorp

076-779 22 03


Kassör
Siw Melkersson

Byv. 5

577 90 Vena

070-308 94 62

Ledamot, ungdomsansvarig

Utskotten

Ledamot, tävlingsansvarig och licensansvarig

VID LICENS FRÅGOR,MAILA styrelse@wras.se, ämne "licens" så kommer ärendet till Carina som är tävlingsansvarig.

Carina Stridh

Källsjön 40

816 95 Åmotsbruk

070/299 19 69

 

Ledamot, utbildningsansvarig och vice ordförande

Pernilla Karlsson
Trädgårdsgatan 3 B
783 34 Säter
070-623 50 07

Ledamot ;

Joakim Erlandsson

Borgnäsgård 

514 52 Länghem

076-1310502

 

Lars Hallberg

Borgarnäs 22

514 52 Länghem

+4523230938