Gilla oss  

Förbundsstyrelsen

Genom att använda e-postadressen, styrelse@wras.se, når du samtliga i styrelsen.
Vill du rikta din mail till viss ledamot anger du den personens namn som rubrik till din text.

Ordförande

Björn Nilsson

Espegårdsv.35

373 33 Nättraby

072/305 06 67

 

Sekreterare, kommunikationsansvarig

Patrik Swahn

Västraby 1

571 65 Grimstorp

076-779 22 03


Kassör
Siw Melkersson

Byv. 5

577 90 Vena

070-308 94 62

Ledamot, ungdomsansvarig

Utskotten

Ledamot, tävlingsansvarig och licensansvarig

VID LICENS FRÅGOR,MAILA styrelse@wras.se, ämne "licens" så kommer ärendet till Carina som är tävlingsansvarig.

Carina Stridh

Källsjön 40

816 95 Åmotsbruk

070/299 19 69

 

Ledamot, utbildningsansvarig och vice ordförande

Pernilla Karlsson
Trädgårdsgatan 3 B
783 34 Säter
070-623 50 07

Ledamot ;

Joakim Erlandsson

Borgnäsgård 

514 52 Länghem

076-1310502

 

Lars Hallberg

Borgarnäs 22

514 52 Länghem

+4523230938