Gilla oss  

Hedersordförande

Hedersordförande

Lennart Nilsson Hedersordförande i WRAS

Till 2009 års förbundsstämma hade en proposition lagts av Förbundsstyrelsen. Denna proposition kom från början från Distrikt Syd. Propositionen föreslog att Lennart Nilsson för sin goda gärning skulle utnämnas till Hedersordförande i WRAS. Motiveringen var som följer:

”Tidigare förbundsordförande Lennart Nilsson har lett förbundsstyrelsen under 4 år.
Lennart har på dessa 4 år lyckats lyfta WRAS från ruinens brant, både ekonomiskt och rent funktionellt, till ett idag ekonomiskt balanserat och fungerande förbund.

Det är många som har del i detta arbete, men det är Lennart som, med fast och varm hand, lagt ut kursen för arbetet. Hans arbete har genomsyrats av en glöd, och en entusiasm som smittat av sig på övriga förbundsfunktionärer. Detta har gett oss andra en sporre att arbeta vidare för westernridningen, och ofta skänkt oss stor glädje i arbetet.

Lennarts förmåga att leda, strukturera och att med stor entusiasm sprida glädje i arbetet har varit nyckeln till att förbundet kommit dit vi är idag.
Det arbete Lennart har utfört genom sitt ledarskap kan inte ses som något annat än ovärderligt för WRAS.”

Propositionen antogs med ett samstämmigt rungande JA.

För mig personligen är Lennart den som fick mig att se att WRAS faktiskt är något som kan fungera.
Hans arbete och entusiasm sporrar för arbete framåt, och ger både mod och energi inför framtiden.
Att ta över efter Lennart är något man gör med skräckblandad förtjusning. Det är inte lätt att fylla dom bootsen, kan jag lova. Det jag, och övriga i styrelsen kan lova är att förvalta Lennarts arv i förbundet på bästa möjliga sätt. Du byggde huset, nu skall vi fortsätta att möblera det.

Åter igen: TACK Lennart!

/Mike Noberg – Förbundsordförande WRAS