Gilla oss  

Rapporteringsrutiner

Rapporteringsrutiner

Inom WRAS räknas du som vuxen medlem fr.o.m. det året du fyller 20 och medlemsavgiften är f.n. 110:- per vuxen medlem från klubbar till Förbundet. Avgiften betalas in till  WRAS bankgiro 955-4007

Rapporteringsrutin: Klubbar - Regionala Koordinatorer - Förbund.

Föreningar rapporterar följande till de regionala Koordinatorerna:

  • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
  • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102. OBS! B-tävlingar skall rapporteras till de regionala koordinatorerna.
  •  Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

 

Föreningar rapporterar följande till förbundsstyrelsen:

  • Medlemsregister per 31 december rapporteras senast den 31 januari efterföljande år, enligt mall "Medlemsrapportering för förening".
  • Förteckning över personer kvalificerade för Förtjänsttecken, enligt gällande policy på Hemsidan.
  • Klubbstyrelsens sammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress), enligt mall "Klubbstyrelser i Distrikten".

 

Regionala koordinatorer rapporterar följande till Förbundsstyrelsen:

  • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
  • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.
  • Förteckning över personer kvalificerade för förtjänsttecken enligt gällande policy på Hemsidan.

 

 

Material för nedladdning

» Rapporteringsrutiner