Gilla oss  

Rapporteringsrutiner

Rapporteringsrutiner

Inom WRAS räknas du som vuxen medlem fr.o.m. det året du fyller 20 och medlemsavgiften är f.n. 120:- per vuxen medlem från föreningar till Förbundet. Avgiften betalas in till  WRAS bankgiro 955-4007

 

Föreningar rapporterar följande till de regionala koordinatorerna:

  • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
  • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102.
  •  Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

 

Föreningar rapporterar följande till förbundsstyrelsen:

  • Medlemsantal, vuxna samt ungdom per 31 december rapporteras senast den 31 januari efterföljande år.
  • Förteckning över personer kvalificerade för Förtjänsttecken, enligt gällande policy på Hemsidan.
  • Klubbstyrelsens sammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress).

 

Regionala koordinatorer rapporterar följande till Förbundsstyrelsen:

  • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
  • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.

 

 

Material för nedladdning