Gilla oss  

Rapporteringsrutiner

Rapporteringsrutiner

Här nedan hittar du de rapporteringsrutiner som beslutats av Förbundsstyrelsen.

Du hittar också mallar för rapportering under "Material för nedladdning".

Inom WRAS räknas du som vuxen medlem fr.o.m. det året du fyller 20 och medlemsavgiften är f.n. 100:- per vuxen medlem från klubbar till Förbundet. Avgiften betalas in till  WRAS bankgiro 955-4007

Rapporteringsrutin: Klubbar - Distrikt - Förbund.

Klubbar skall rapportera följande till Distriktstyrelsen:

 • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102. OBS! B-tävlingar skall ansökas till distrikten, ändring efter att Regelboken 2014-2015 trycktes. 
 • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111. 
 • Medlemsregister per 31 december rapporteras senast den 31 januari efterföljande år, enligt mall "Medlemsrapportering för klubb".
 • Förteckning över personer kvalificerade för Förtjänsttecken, enligt gällande policy på Hemsidan.

 Nedanstående rapporteras snarast efter genomförd årsstämma,
 dock senast den 1 mars.

 • Årsstämmoprotokoll, inkl. bilagor.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Klubbstyrelsens sammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress), enligt mall "Klubbstyrelser i Distrikten".

 Klubbar skall rapportera följande till Förbundsstyrelsen.

 • Tävlingsansökan enligt gällande regelbok, § 102. OBS! B-tävlingar skall ansökas till distrikten, ändring efter att Regelboken 2014-2015 trycktes. 
 • Medlemsavgifter, 110: - kronor per vuxen medlem, inbetalas senast den 31 januari. Redovisa samtidigt antal vuxna medlemmar samt ungdomar i klubben. Avgiften betalas in till WRAS BG 955-4007.

Distriktsstyrelser skall rapportera följande till Förbundsstyrelsen:

 • Tävlingstermin enligt gällande regelbok, § 102.
 • Tävlingsresultat enligt gällande regelbok, § 111.
 • Förteckning över personer kvalificerade för förtjänsttecken enligt gällande policy på Hemsidan.
 • Medlemsregister per den 31 december rapporteras senast den 15 februari.

 Nedanstående rapporteras snarast efter genomförd årsstämma, senast den 1 april.

 • Distriktsstyrelsens sammansättning samt ledamöternas ansvarsuppgifter.
 • Årsstämmoprotokoll, signerat.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.
 • Verksamhetsplan + Budget.
 • Distriktets klubbars styrelsesammansättning, samt ledamöternas ansvarsuppgifter och kontaktuppgifter (postadress, telefon och e-postadress).
 • Bekräftelse på att samtliga klubbar levererat in årsmöteshandlingar enligt rapporteringsrutin.