Gilla oss  

Boskapsgrenar

I dessa grenar visas hästens naturliga vallningsinstinkter upp. Ryttaren väljer ut en kalv i hjorden varefter hästen skall kunna hålla den åtskiljd från hjorden, eller driva en kalv i ett förutbestämt mönster inom en fast tidsram.

Cutting
Hästen ska visa upp sin vallinstinkt sk. cowsense genom att hålla en kalv i taget åtskild från hjorden. Ryttaren får minuspoäng om han märkbart hjälper hästen.

Herd Work
Herd Work är en träningsgren för ryttare som senare vill tävla i Cutting. Tidigare nämnda paragrafer rörande Cutting gäller, med följande undantag

A. Samtliga hästar, oavsett ålder SKALL ridas på tränsbett och på två händer.
B. Det är tillåtet att till viss del använda tygel- och skänkelhjälper. Domaren skall därför delvis bortse från de paragrafer som berör straffpoäng i detta avseende.
C. Det är tillåtet att hålla i sadelhornet med en hand, dock utan att släppa tygeln.
D. Ekipage som startat i Cutting kan ej starta i Herd Work på samma tävling.

Working Cowhorse
Först rids ett mönster utan kalv, därefter ska ryttaren fösa en kalv efter ett förbestämt mönster.

Team Penning
Ett lag på tre ryttare skall inom angiven tid skilja ut och driva in optimalt tre djur, märkta med samma siffra eller mas samma färg på halsbandet, i en fålla. Den snabbaste tiden vinner, Godkänt resultat uppnås även med ett eller två djur i fållan. Det lag som fått in flest djur placeras högst, oavsett tiden.

Team Sorting
Ett lag bestående av två ekipage ska på tid i två heat sortera 10 djur med start av det djur vars nummer lottas innan laget får starta. Djuren ska sorteras i nummerordning från en fålla till nästa. Det lag med mest djur i rätt ordning och på kortast tid vinner.