Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Region

 

Välkomna till WRAS mittersta region. Består av föreningar från Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Örebro.

Till distriktet hör i dagsläget 9 klubbar.

Avsikten med distriktsindelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg mellan motion och beslut och samtidigt avlasta Förbundsårsstämman.

Klubbarna väljer delegater till Distriktsårsstämman. Antalet delegater från respektive klubb är beroende på antalet medlemmar inom klubben.

Distriktsårsstämman väljer Distriktsstyrelse ur medlemsregistren från klubbarna inom respektive distrikt.

Distrikten väljer, oberoende av storlek, vardera fem delegater som representerar respektive distrikt på Förbundsårsstämman.