Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Styrelsen

  

Här kan du skicka ett mail till Distrikt Mitt:

distmitt@wras.se
 
Ordförande

Annika Munkestam Mårdberg
Åbovägen 105
820 41 Färila

070-572 31 22

distmitt@wras.se

Sekreterare

Christel Svensson
Katrineberg 1 H
669 92 Deje

070-54 30 196
distmitt@wras.se

Postmottagare

Kassör

Catarina Pedersen
Grevbo 107 
781 98 Borlänge

076-1681832
distmitt@wras.se

Utbildningsansvarig

Ledamot

Michelle Lindbald Persson
Åbovägen 34
820 41 Färila

073-056 69 75

distmitt@wras.se

Ungdomsansvarig

Ledamot

Charlotta Samuelsson
Mestaäng 22
774 99 By Kyrkby

072-902 70 50
distmitt@wras.se

Tävlingsansvarig

Ledamot

Vakant

Revisor

Ulla Fridh
ulla.fridh@gmail.com

Revisor - suppleant

Anna Fändriks
anna.fandriks@gmail.com

Valberedning

Susanne Hall-Fredholm WRX sammankallande
sussi.h-f@hotmail.se

Vakant