Gilla oss  

Tidsgrenar

Tidsgrenar

Här finns de grenar som ryttaren skall rida runt käppar eller tunnor, samt alla grenar där ryttaren använder ett lasso. I alla dessa grenar rider man mot klockan.

Dummy Roping
Roping är en stor gren i USA där man använder lasso som ett arbetsredskap i det dagliga rancharbetet. Grenen går ut på att så snabbt som möjligt rida ifatt en springande kalv och fånga den med lassot. I Sverige är detta dock förbjudet. Här använder vi istället en sk Dummy, en konstgjord kalv i naturlig storlek som dras på en släde efter en bil, fyrhjuling eller liknande.

Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden.

Klockan stannar när ryttaren fångat kalven och ryggat hästen som skall hålla lassot sträckt medan ryttaren rör vid kalven.

Ryttaren tillåts göra två kast efter det att dummyn börjat röra sig. Om ryttaren gör två kast skall han ha två lasson och använda båda dessa. Endast träff runt halsen godkänns. Om lassot lossnar innan ryttaren hunnit lägga handen på dummyn, erhålles ingen tid. Om ryttaren endast har ett lasso skall han vid miss lämna banan efter sitt kast.

Dummy Stopping
Ryttaren startar i en box med kalven jämsides, utanför boxen. En lina vid ingången till boxen släpps när dummyn startar, vilket är klarsignal till ryttaren. Ryttaren skall därmed galoppera ifatt dummyn och med ett kast träffa kalven, som då lossar från släden.

Ryttaren skall ej sitta av efter att ha träffat dummyn, utan istället göra en sk "Dally". Dvs. slå lassot runt sadelhornet. Hästen backas sedan tills dess att repet är sträckt. Klockan stannar när momentet är utfört och repet ligger kvar runt dummyns hals.

Dummy Tying
Samma regler som i Dummy Stopping och Dummy Roping förutom att: När ryttaren fångat dummyn skall han/hon sitta av på valfri sida och ta sig fram till dummyn. Ryttaren skall ha en sk.piggingstring med vilka tre ben på dummyn skall korsas och knytas samman med minst ett varv och ett halvslag. När ryttaren knutit dummyn och hästen har sträckt lasson, sträcker ryttaren armarna i luften och domaren stoppar tiden.

Barrel Race
Ridning runt och mellan tunnor i ett klövermönster. I Barrel Race skall ryttaren rida runt tre tunnor (Barrels) på ett sätt så att man alltid korsar sin egen väg. Att välta en tunna medför 5 sekunders tidstillägg.

Ryttaren tillåts ha flygande start. Om hatten flyger av ger detta fem sekunders tidstillägg. Barrel Race rids i två heat där de sammanlagda tiderna räknas.

Pole Bending
I Pole Bending ska den tävlande starta med flygande start och rida slalom mellan sex uppsatta stolpar med ett avstånd av 6,3 meter mellan varje.

Att välta en stolpe medför 5 sekunders tillägg till totaltiden. Likaså om den tävlande tappar sin hatt/hjälm under vistelsen på banan Två heat rids och den sammanlagda tiden är den som räknas.