Gilla oss  

Westernridmärket

Provtagning för märke i westernridningens grunder.

Dessa prov med åtföljande märke, har WRAS tagit fram för att medlemmar ska kunna få sin ridskicklighet bedömd, utan att behöva delta i tävling.

Märkestagning kan också ses som en förberedelse för deltagande i tävling. Momenten som bedöms förekommer i olika tävlingsgrenar.


Regler
Reglerna för provtagning för märke i westernridningens grunder finns i WRAS Regelbok.
Bedömningsprotokoll finns som pdf-fil till höger.

Märkeskontrollant
För genomförande av provtagning krävs godkänd Märkeskontrollant.
Godkända Märkeskontrollanter finns förtecknade i pdf-fil till höger.

Regler för hur man blir godkänd Märkeskontrollant finns också i pdf-fil till höger på sidan.