Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Pågång

Hej alla föreningsmedlemmar

Glöm inte anmäla in från föreningarna hur många medlemmar ni är och vem som sitter i er styrelse, ( med kontaktinformation ).

Vi regionala koordinatorer tycker det är viktigt att få träffa så många av Er medlemmar som möjligt samt att få komma ut till alla föreningar i regionen.  Självklart tar vi även emot synpunkter och idéer på mejl och telefon!. Så glöm inte att bjuda in någon av oss till något av Era möten, så försöker vi komma.