Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Förtroendevalda

Ordförande  

Kenneth Jonsson
Brobyvägen 9
647 51 Åkers styckebruk

Tel: 073- 515 52 51
E-post: kenneth.jonsson@jourbilen.se

 

 
Sekreterare  

(Christina) Tina Ringdahl
Veckholm Kybge 1
745 99 Enköping

Tel: 070- 429 88 73
E-post: kynge1@hotmail.com

 

 
Kassör  

Annika Lindman
Tullen
611 99 Tystberga

Tel: 070- 338 52 05
E-post: annika-lindman@wru.nu

 

 
Ledamot/Tävlingsansvarige  

Viveca Jensen
Wärnsta
745 97 Enköping

Tel: 070- 643 94 02
E-post: viveca_jw@live.se

 

 
Ledamot/Ungdomsansvarig  

Victor Wernestad
Lillerudsgymnasiet, Lillerud
660 50 Vålberg

Tel: 073- 905 39 87
E-post:m3victorw@lillerud.se

 

 
Ledamot  

Berit Nersell
Yttergårsta 19
745 97 Enköping

Tel: 070-353 45 97
E-post: ranch.nbl@gmail.com