Gilla oss  

Medlemmar i WesternSverige

WesternSverige är ett nätverk med alla westernorganisationer samlade under ett tak.
De verkar för att samordna och driva gemensamma frågor som berör westernridningen i Sverige.

WesternSverige har bl.a. som mål:

• att ta fram gemensam Tävlingskalender
• att ha gemensamma Etikregler
• att verka för ett gemensamt SM, där vi kan kora EN svensk mästare per disciplin.
Monica Widh är ordförande under 2017.


Till WesternSveriges webbplats