Gilla oss  

Domare

Domare skall väljas från en lista godkänd av Förbundsstyrelsen.


Utnämning till godkänd domare inom WRAS är ett privilegium som bestås av Förbundsstyrelsen, i enlighet med de regler som formulerats.


För att bli listad som tävlingsdomare inom Western Riders Association of Sweden, WRAS, krävs att man genomför utbildning - teoretisk och praktisk - enligt riktlinjer med godkända resultat.
I kriterierna ingår också att man årligen inbetalar avgift till
WRAS bankgiro nr. 955-4007, för sin domarlicens, som nu är på 300:- för alla nivåer.

Riktlinjer för domarutbildningen: Två dagars grundutbildning, beskrivande prov.
Tre skuggbedömningar med WRAS domare, om möjligt med tre olika domare.När prov och skuggbedömningar är godkända och aspiranten är 25 år är hon/han WRAS domare.

Följande ska uppfyllas för att behålla domarlicensen:

  • Godkänt webbprov på nya regler för året.
  • Delta i en av förbundet anordnad kurs/seminarium minst vart tredje år samt döma minst två tävlingar på tre år.


Uppfylls inte tävlingsmomentet ska en ny godkänd skuggbedömning för WRAS domare genomföras för att få tillbaka licensen.

Material för nedladdning

» Utbildningsgång domare
» Domarlista 2018-04-15