Gilla oss  

Tävlingsnivåer

WRAS-tävlingar indelas enligt följande. Se gällande WRAS Regelbok för mer ingående regler för enskild klass.  

A-Tävling
Är en internationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare från alla länder. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid A- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på A- nivå.

B-Tävling
Är en nationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. För denna start krävs att ryttare och häst har licens. Vid B- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på B- nivå.

C-Tävling
Är en regional tävling, t.ex. KM eller liknande, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemsskap i WRAS ansluten klubb. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid C- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på C- nivå.

D-Tävling
Är en lokal tävling, t.ex. klubbtävling eller liknande, anordnad av WRAS-ansluten klubb och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS-ansluten klubb. Vid D- tävling gäller WRAS regelbok  Domare vid D-tävling skall vara godkänd av WRAS. För start krävs att ryttare och häst har licens.

E-Tävling
Prova-På-tävling. Prova-På klass är ämnad för de ekipage som vill prova att tävla westernridning och ej är medlemmar i en  WRAS- ansluten klubb. I denna klass bör arrangören se till att mönster är så utformade att så många som möjligt rider godkänd ritt. Licenser är inget krav och avvikelser får göras beträffande westernutrustningen.