Välj distrikt »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Information Distrikt Syd

Den 18/3-2017 kl 13.00 vill vi härmed bjuda in till årsmöte för WRAS distrikt Syd.

 

VÄLKOMMEN

till WRAS södra distrikt som består av Skåne, Blekinge, Småland och Öland.

Till distriktet hör 6 klubbar.

Avsikten med distriktsindelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg mellan motion och beslut och samtidigt avlasta Förbundsårsstämman.

Klubbarna väljer delegater till Distriktsårsstämman. Antalet delegater från respektive klubb är beroende på antalet medlemmar inom klubben.

Distriktsårsstämman väljer Distriktsstyrelse ur medlemsregistren från klubbarna inom respektive distrikt.

Distriktsårstämman väljer fem delegater som representerar distriktet på Förbundsårsstämman.

 

Material för nedladdning

» Kallelse Distrikt Syds årstämma 2017