Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Medlemsinformation

Nu är det dags att börja planera in vårens aktiviteter.

Den 18/3-2017 kl 13.00 vill vi härmed bjuda in till årsmöte för WRAS distrikt Syd. (Se filen Kallelse....till höger)


IOGT-NTO
Vattentorget 1 
35234 Växjö

Vi bjuder på fika men vill ha er anmälan senast 14/3 via distsyd@wras.se!

Glöm inte skicka förslag till valberedningen på ny styrelse, det finns fyra platser lediga!
maila till Sven Fritz.

mvh

Patrik Swahn
Sekreterare 
WRAS distrikt Syd

 

Ps. Glöm inte skicka in klubbens handlingar:

 •  Styrelsens sammansättning, ansvar, kontaktuppgifter
  • Kopia på Årsmötesprotokoll inkl bilagor
  • Kopia på Verksamhetsberättelse
  • Kopia på Revisionsberättelse

 Skicka senast den 1/3 till: distsyd@wras.se

 OBS Protokoll och bilagor ska vara scannade så namnteckningarna kommer med

___________________________________________________________________

Ett stort grattis till  EWR´s team; Macce´s Cowgirls som vann årets distrikts-uttagning till western allsvenskan för distrikt syd division 2 och därmed kommer representera distriktet i årets WA-final.

På andra plats kom team; We did it, även de från EWR. 

 

Rapport från möte med HNS djurvälfärdsgrupp

 FS har via Pernilla Karlsson lämnat rapport frän möte med HNS djurvälfärdsgrupp den 27/1 2014. Bl a diskuterades en remiss från Landsbygdsdepartementet angående hästnäringens möjlighet till mer egenkontroll av djurhållningen.  Läs hela rapporten i länken till höger.__

_______________________________________________________________________________

Western Riders Association of Sweden

Distrikt Syd

 Kallelse till Årsmöte 2014

 Styrelsen i WRAS Distrikt Syd kallar

alla medlemsföreningar till årsmöte.

 Tid: Söndag den 23 mars kl 14.00 

Plats: IOGT/NTO-huset, Växjö

 •  Samling och fika 14.00
 • 14.15 Årsmöte
 • Efter årsmötet öppen diskussion om ev. övriga frågor.

Deltagande i årsmötet behöver inte anmälas men önskar ni fika så måste ni anmäla er.

Fikan bjuder vi på, kaffe eller te samt fralla.

Det är bra om ni anmäler även om ni inte ska ha fika så kan vi anpassa lokalens storlek.

 Anmälan till distsyd@wras.se senast den 16/3.  

Ange namn, klubb samt om du ni vill ha fika.  Anmäl gärna klubbvis.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23/2 för att hinna skickas ut till alla klubbar med styrelsens yttrande före distriktsstämman. Det går bra att skicka dessa via e-post till distsyd@wras.se ,  MEN dom måste levereras påskrivna SENAST vid årsmötet. 

Vägbeskrivning:  IOGT/NTO lokalen, Vattentorget, Växjö (vid stationen) http://kartor.eniro.se/query?what=map&mop=yp&advert_code=14271656

 Varmt välkomna! 

Margareta Bäcklund, EWR,ordförande              

Eva-Jeanette Wänstedt, SbWR, vice ordförande                   

Eva-Lena Åberg, WISH, ledamot

Susanne Gustafsson, tJWR, ledamot

Christel Dahre-Nilsson, SBWR; sekreterare                       

 

Har ni några frågor så maila distsyd@wras.se

Ps. Glöm inte skicka in klubbens handlingar:

 •  Styrelsens sammansättning, ansvar, kontaktuppgifter
  • Kopia på Årsmötesprotokoll inkl bilagor
  • Kopia på Verksamhetsberättelse
  • Kopia på Revisionsberättelse

 Skicka senast den 1/3 till: distsyd@wras.se

 OBS Protokoll och bilagor ska vara scannade så namnteckningarna kommer med

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

Verksamhetsberättelse för 2012 och årsmötesprotokoll för 2013 ligger  för nedladdning under Distrikt Syd; Årsmöteshandlingar

 

________________________________________________

Minnesanteckningarna från våra medlemsmöten finns för nedladdning här.