Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Saknar information från distrikt & förbund ?

Enskilda medlemmar i klubbar tillhörande distrikt Mitt som misstänker att ni inte erhållit utskickad information från distrikt eller förbund och inte hittar denna på FS eller distriktets hemsidor. Vänd er i första hand till er hemklubb.

Klubbar som saknar information vänd er till distriktet så hjälper vi er.