Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Region Nord

Välkommen till WRAS:s nordligaste och till ytan största region som består av Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten.

Till regionen hör fyra föreningar; WINN, MWR, WBWR och MSWR.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.

De regionalakoordinaterna för Region Nord är Lars Lindvall och Maria Egnor. Har du frågor eller förslag och behöverkomma i kontakt med oss mailar du till regionord@wras.se.