Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Norrlandsmästerskap

Anordnande av Norrlandsmästerskap 

Höstmötets representanter 2009 var eniga om att Norrlandsmästerskap ska hållas.

Efter diskussion framkom att arrangemang för mästerskapet ska skötas efter ett

s.k. rullande schema.

Första klubb är arrangör och andra klubb är reserv, om något skulle gå fel.

Nästa år är andra klubb arrangör och tredje reserv o.s.v.

                  Turordning från och med 2017:

                  MSWR

                  MWR

                  WiNN

                  WBWR

                  SHS

 Klasserna ska gå på C-nivå och innefatta:

 Pleasure, Western Riding, Showmanship at halter, Trail, Ranch trail, Reining och Western Horsemanship.