Gilla oss  

Blanketter för utskrift

Nedan och till höger finns en förteckning över blanketter med mera, som är aktuellt i samband med tävling.


Tävlingsresultaten från A-, B-, C- och D-tävling ska vara inlagda i Tävlingssystemet senast 10 dagar efter tävling.

Bedömningsprotokoll och Domarkort behöver inte skickas in till WRAS utan klubben bestämmer själv hur dessa ska hanteras. Material för nedladdning

» Domarkort [pdf]
» Domarprotokoll Versatile Horse [pdf]
» Domarprotokoll Tidsgrenar [pdf]
» Domarprotokoll Western Riding [pdf]
» Domarprotokoll Working Cowhorse [pdf]
» Domarprotokoll Trail [pdf]
» Domarprotokoll Team Penning [pdf]
» Domarprotokoll Reining [pdf]
» Domarprotokoll Freestyle Reining [pdf]
» Domarprotokoll Cutting [pdf]
» Bedömningsprotokoll [pdf]
» Domarprotokoll Western Horsmanship [pdf]

» Domarprotokoll Showmanship at halter [pdf]

Rapport efter tävling

Efter varje tävling ska rapport fyllas i och skickas in till tävlingsansvarig i WRAS förbundet.

Domare och tävlingsledare fyller i varsin rapport.

För att komma till blanketter klicka här...