Gilla oss  

Tävlingsmönster

Nedan hittas utdrag från regelboken innehållandes aktuella tävlingsmönster i respektive klass. 

» Reining 1 [pdf]
» Reining 2 [pdf]
» Reining 3 [pdf]
» Reining 4 [pdf]
» Reining 5 [pdf]
» Reining 6 [pdf]
» Reining 7 [pdf]
» Reining 8 [pdf]
» Reining 9 [pdf]
» Reining 10 [pdf]
» Reining 11 [pdf]
» Reining 12 [pdf]
» Reining 13 [pdf]

» Working Cowhorse 1 [pdf]
» Working Cowhorse 2 [pdf]
» Working Cowhorse 3 [pdf]
» Working Cowhorse 4 [pdf]
» Working Cowhorse 5 [pdf]
» Working Cowhorse 6 [pdf]
» Working Cowhorse 7 [pdf]
» Working Cowhorse 8 [pdf]
» Working Cowhorse 9 [pdf]
» Working Cowhorse 10[pdf]
» Working Cowhorse 11 [pdf]
» Working Cowhorse 12 [pdf]

» Versatile Horse 1 [pdf]
» Versatile Horse 2 [pdf]
» Versatile Horse 3 [pdf]
» Versatile Horse 4 [pdf]
» Versatile Horse 5 [pdf]
» Versatile Horse 6 [pdf]

» Western Riding 1 [pdf]
» Western Riding 2 [pdf]
» Western Riding 3 [pdf]
» Western Riding 4 [pdf]
» Western Riding 5 [pdf]
» Western Riding 9 [pdf]
» Western Riding 10 [pdf]
» Western Riding 11 [pdf]

» Green Western Riding 1 [pdf]
» Green Western Riding 2 [pdf]
» Green Western Riding 3 [pdf]

» Ranch Riding 1 [pdf]
» Ranch Riding 2 [pdf]
» Ranch Riding 3 [pdf]
» Ranch Riding 4 [pdf]
» Ranch Riding 5 [pdf]