Gilla oss  

Årsstämma 2018

Dokumenten inför årsstämman 2018. 

  • Förslag till föredragningslista för stämman
  • verksamhets- och förvaltningsberättelse
  • Förbundsstyrelsens förslag (propositioner)
  • Inkomna motioner till Förbundsstämman åtföljda av styrelsens yttrande