Gilla oss  

Dala western games - INSTÄLLD!

Vi följer alla regler och rekommendationer ang. Covid-19. Så tillsvidare utgår vi från att tävlingarna får dra igång igen i juni.

Datum 2020-06-13
Sista anmälningsdatum2020-06-05
Sista möjliga anmälningsdatum2020-06-13
Typ av tävling C
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsSäterbygdens Ridklubb


» Logga in för att anmäla dig


Tävlingen är öppen för alla medlemmar i WRAS-ansluten klubb.
Pay and Ride-klasserna är även öppna för icke-medlemmar.
För regelverk angående Sveland Western Cup se bifogat dokument.

Klasser:
1. Showmanship at Halter, Pay and Ride
2. Showmanship at Halter, Sveland Cup
3. Western Horsemanship, Pay and Ride
4. Ranch Riding, Pay and Ride
5. Reining, Pay and Ride
6. Trail, Pay and Ride
7. Trail, Sveland Cup
8. Western Riding, Sveland Cup
9. Reining, Sveland Cup
10. Ranch Riding, Sveland Cup

Plats: Säterbygdens Ridklubb, Säter

Tid: Första start kl. 09.00. Startanmälan sker från kl. 08.00. Medlemskort och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan. Startanmälan kan göras under hela dagen, senast en timme före den aktuella klassens start.

Startavg:
150 kr/klass i Sveland Western Cup
100 kr/klass i Pay and Ride-klasserna

Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 5 juni 2020, ange häst, ryttare och klasser. Ange DWG 2020 på din inbetalning.

Anmälan: Till Sveland Western Cup görs i tävlingsprogrammet på www.wras.se. Uppge din mailadress i anmälan samt din klubbtillhörigt, det sker inte automatiskt.

Anmälan till Pay and Ride-klasserna skickas till;
anmalan@dalawestern.com med namn, häst, klass/klasser.


Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter anses som ogiltig och kommer att faktureras i efterhand. Är man anmäld och ej betalat före startanmälan utgår en straffavgift på 300 kr.

Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 22/6 2020.

Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-


Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot en avgift av 300 kr utöver ordinarie startavgift, senast 1 timme före klassens början. Är ekipaget redan anmält och betalt till minst två klasser utgår ingen extra avgift.


Vaccinationsintyg
De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning, För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till stallansvarig/parkeringsvakt/sekretariat.


Bedömning
Bedömning enligt WRAS–regelbok 2020-2021 + ev. tillägg.


Huvudsaken
Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Övrigt
Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus.

All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på www.wras.se.Klasser
2020-06-13
2.Showmanship at HalterCOpenAA
150 kr
7.Trail C COpenAA
150 kr
8.Western Horsemanship C COpenAA
150 kr
9.Reining C COpenAA
150 kr
10.Ranch Riding C COpenAA
150 kr


« Tillbaka