Gilla oss  

Taure Autumn Open INSTÄLLD

Datum 2022-09-10
Sista anmälningsdatum2022-09-05
Sista möjliga anmälningsdatum2022-09-10
Ryttarmeddelande tillgängligt2022-09-05
Typ av tävling D
Arrangör Taure Western Riders Stockholm
» webbplats
TävlingsplatsStadsberga Västergård, Österhaninge
» Karta

DomareHåkan Forsström
TävlingsledareÅsa Klingberg
KontaktpersonSara Danvind

0768473820
0768473820
sara@twrs.se

» Logga in för att anmäla dig


Taure Western Riders Stockholm arrangerar
Taure Autumn Open 2022, E- och D-tävling

NÄR: Lördag 10 september
VAR: Stadsberga Västergård, Österhaninge

Första start kl 09.00

D-klasser är öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för hästen samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb.

E-klasser och Lead-line är även öppen för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte tävlingslicens. Traditionell sadel och träns är tillåtet. E-klasserna är även öppna för dig som har licens med deltagande utom tävlan.

Taure Autumn Open 2022 High-point-score-ekipage utses mellan samtliga tävlande i D-klasserna. Läs mer under rubriken Priser.

- - - - - - - - TÄVLINGSKLASSER - - - - - - - - -
1) Trail E/AA Open/Youth
2) Trail D7AA Open/Youth
3) Trail At Hand E7AA Open/Youth
4) Trail At Hand D/AA Open/Youth
5) Showmanship at halter E/AA Open/Youth
6) Showmanship at halter D/AA Open/Youth
7) Ranch Riding E/AA Open/Youth
8) Ranch Riding D/AA Open/Youth

LUNCH

9) Lead line E/AA Open/Youth
10) Western Pleasure E/AA Open/Youth
11) Western Pleasure D/AA Open/Youth
12) Western Riding E/AA Open/Youth
13) Western Riding D/AA Open/Youth
14) Western Horsemanship E/AA Open/Youth
15) Western Horsemanship D/AA Open/Youth


MÖNSTER
Mönster till klasserna 7-9 samt 12-13 anslås i tävlingskalendern och www.twrs.se senast 2022-09-02 och finns att ladda ned från www.wras.se/mönster. Mönster till resterande klasser 1-6 och 14-15 anges senast 2022-09-05 för nedladdning från WRAS tävlingskalender, www.twrs.se samt TWRS Facebook-sida.

UNGDOMSKLASSER - YOUTH
Samtliga Youth-klasser görs möjligt om tre eller fler startande är ungdomsryttare (till ungdom räknas ryttare som fyller 19 under året) och kan skapa en klass i klassen där ungdomsryttare tävlar för sig och ryttare äldre än 19 år för sig.

BESTÄMMELSER FÖR TÄVLING
Tävlingen följer bestämmelser enligt WRAS regelbok 2021:
* Ryttare ska t. om. det år de fyller 19 bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Huvudbonad eller hjälm (för junior) är obligatoriskt för alla på framridningsbanan, liksom hjälm eller hatt på tävlingsbanan.
* Ridning på stångbett i E- och D-klass är ej tillåtet.

YTTERLIGARE INFORMATION:
* Tävlingen genomförs i ridhus i fibersand.
* Framridning sker på utomhusbana med paddexunderlag.

* TWRS förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser. Klassen stryks om det finns för få anmälda sista anmälningsdag. Minst tre (3) ekipage per klass krävs för att klassen ska genomföras.

* Tävlingsekipagen måste vara i tid på tävlingplatsen - ring kontaktperson vid eventuella problem. Om det inte sker stryks ekipaget per automatik. Anmäl alltid om du inte kommer!

ANMÄLAN TILL D-KLASS:
För deltagare i D-klass med giltigt tävlingslicens görs anmälan direkt i tävlingssystemet i WRAS tävlingskalender, senast måndag 5 september.

ANMÄLAN TILL E-KLASS utan giltig tävlingslicens:
Vi välkomnar även ekipage som inte ännu inte har giltigt tävlingslicens och som kanske inte har tävlat så mycket alls med din häst. E-klasser är även öppna för dig som har licens sedan tidigare men kanske har en häst som inte tidigare har tävlat vid WRAS-arrangerad tävling. Du deltar då utom tävlan.

Anmälan till E-klasser görs direkt via mejl till saradanvind@gmail.com. Ange namn, giltig e-postadress samt vilka klasser ekipaget ställer upp i. Anmälan är giltig först efter erlagd anmälningsavgift. Betalning av anmälningsavgift som för övriga klasser.

ANMÄLNINGSAVGIFT
100 kr/klass för senior, 80 kr/klass för junior som betalas till TWRS PG 39 15 83-2 och ska vara kontot tillhanda senast måndag 5 september 2022. Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift betraktas som ogiltig. Observera att ryttare måste meddela kontaktinformation med giltig e-postadress samt klubbtillhörighet i meddelanderutan i WRAS tävlingssystem.

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan i mån av plats göras till en extra avgift om 50 kronor/klass och ekipage under tävlingsdagen. Betalas genom Swish 123 593 1969. Efteranmälda ekipage i D-klass ska kunna visa bevis på giltig licens för ryttare och häst. Detta ska ske senast en timme före klassens start. Efteranmälda startar först i klassen.

STARTANMÄLAN OCH HÄSTÄGARFÖRSÄKRING
Startanmälan görs i sekretariatet senast kl. 8.00 (öppnar 7.30). För klasser efter lunch
startanmälan senast kl. 11. Kom ihåg vaccinationsintyg, hästägarförsäkran och medlemskort i WRAS-ansluten klubb för effektiv startanmälan. Hästägarförsäkran kan även fyllas i på plats i sekretariatet.

ÅTERBETALNING
Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Vid sjuk eller skadad häst återbetalas halva summan av erlagda anmälningsavgifter.

VACCINATIONSINTYG
Godkänt vaccinationsintyg ska visas upp i sekretariatet innan häst lastas ur på tävlingsplatsen.

RYTTARMEDDELANDE
Ryttarmeddelande skickas ut efter sista anmälningsdag och läggs även ut i WRAS tävlingskalender. OBS! Kom ihåg att ange en giltigt mailadress i tävlingsanmälan!

NUMMERLAPPAR
Nummerlappar lånas ut i sekretariatet i samband med startanmälan. Lämnas tillbaka på plats efter avslutad tävling.

UPPSTALLNING
Ett fåtal gästhagar finns att hyra för 50 kr/häst/hage. Gästbox finns att hyra för 150 kr/häst och box, inklusive en spånbal. Anmälan om önskemål av hage/box mejlas i god tid till styrelsen@twrs.se men kan också i mån av plats bokas i sekretariatet på tävlingsdagen.

MAT OCH DRYCK
Enklare förtäring kommer att finnas finnas till försäljning i annexet.

PRISER
Prisrosetter delas ut till de sex första placerade ekipagen i samtliga D-klasser. Priser delas ut till de tre först placerade ekipagen i samtliga D-klasser. Rosetter delas ut till samtliga godkända ekipage i samtliga E-klasser. Vårt speciella High-point-score-pris utses mellan samtliga tävlande i samtliga D-klasser.

VÄGBESKRIVNING
Från Stockholm kör väg 227 mot Dalarö, sväng höger mot Årsta havsbad/Västerhaninge, sedan direkt vänster mot Årsta havsbad. Strax efter Årsta slott ta höger, mot Stadsberga. Följ skyltar med Westerntävling.
Från väg 73 välj avfart mot Västerhaninge/Dalarö, kör mot Dalarö och sedan höger mot Årsta havsbad strax före väg 227.
Om du kör via gps: ställ in den först på ”Årsta slott, Haninge” eller ”Haninge golfklubb” (annars är det risk att du hamnar på en ”ko-stig” e dyl…)

SÄKERHET OCH ORDNINGSREGLER
Tävlingsledaren ansvarar för ordning och säkerheten under tävlingsdagen.

Ordningsregler inom Stall Stadsberga
Observera att det är ej tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar inom Stall Stadsberga. Gården är rökfri, och rökning är därför endast tillåten i rökruta vid infarten till gården.
Lämna helst din hund hemma. Hästarna får heller inte beta utanför anvisad plats.


Klasser
2022-09-10
1.Trail EEOpenAA
100 kr
2.Trail DDOpenAA
100 kr
3.Trail at Hand EEOpenAA
100 kr
4.Trail at Hand DDOpenAA
100 kr
5.Showmanship at halter EEOpenAA
100 kr
6.Showmanship at halter DDOpenAA
100 kr
7.Ranch Riding EEOpenAA
100 kr
8.Ranch Riding DDOpenAA
100 kr
9.Lead Line EEOpenAA
100 kr
10.Western Pleasure EEOpenAA
100 kr
11.Western Pleasure DDOpenAA
100 kr
12.Western Riding EEOpenAA
100 kr
13.Western Riding DDOpenAA
100 kr
14.Western Horsemanship EEOpenAA
100 kr
15.Western Horsemanship DDOpenAA
100 kr


« Tillbaka
Material för nedladdning
» Taure Autumn Open 2022 propp [pdf]