Vårpoffen

Datum 2023-06-11
Sista anmälningsdatum2023-05-28
Sista möjliga anmälningsdatum2023-06-11
Ryttarmeddelande tillgängligt2023-06-05
Typ av tävling C
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsSäter
» Karta

DomareStina Gatel
TävlingsledareUlrica Johansson/Catarina Pedersen
KontaktpersonAnneli Cronlöf-Larsson
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


» Läs ryttarmeddelandet
 


Arrangör: Dala Western Riders
Typ av tävling: C-, D-, E-nivå
Datum: 11 juni 2023. Första start kl 9.00
Plats: Säterbygdens Ridklubb
Anmälan: Anmälan på wras.se
Leadline och E-klasserna anmäls till anmalan@dalawestern.com

Skriv vilka klasser du anmäler till, namn på ryttare och häst, telefonnummer och e-postadress.
Max 15 starter per Trailklass och max 100 starter på hela tävlingsdage! Först till kvarn gäller (anmälan OCH inbetalning).

Anmälningsavg: Leadline 60:- E-klasser, D-klasser och C-klasser 120:-

Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 28/5 2023, ange häst, ryttare och klasser.
Ange DWRVår på din inbetalning. Anmälningen är giltig när både anmälan och pengar har kommit in.

Vid ändring av häst/ryttare/klass efter anmälningstidens utgång 1/6 uttages en avgift på 50:-.

Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 25/6 2023

Efteranmälan: Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot dubbel anmälningsavgift senast 1 timme före klassens början.

Startanmälan: Skall göras i sekretariatet senast en timma före klassens början.
Sekretariatet öppnar kl. 07:30

Vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Depositionsavgift 100:- för nummerlappar kontant ej Swish (eller medtag egna).

Trail Leadline: I denna klass är det tillåtet med en ledare som håller hästen i ett grimskaft. En häst får starta flera gånger med olika ryttare. Ingen rangordning, alla får rosett.

E-klasserna är Walk and trott. Dvs där det är galopp i mönstren rider man i ökad trav.

Vacc.intyg: De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning. För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till parkeringsvakt/sekretariat.

Bedömning: Bedömning enligt WRAS –regelbok 2021 + ev. tillägg.

Huvudsaken: Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.


Övrigt/ryttarmeddelande: Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på wras.se

Servering: Kiosk med enklare mat kommer att finnas

Vägbeskrivning: Säterbygdens Ryttarklubb, Dalsbyvägen 38, 783 35 Säter

Frågor: styrelsen@dalawestern.com

Klasser
2023-06-11
1.Showmanship at halter EEOpenAA
120 kr
2.Trail at hand EEOpenAA
120 kr
3.Trail Walk and Trott EEOpenAA
120 kr
4.Trail DDOpenAA
120 kr
5.Trail CCOpenAA
120 kr
6.Trail Leadline EEOpenAA
60 kr
7.Western Riding Walk and trott EEOpenAA
120 kr
8.Western Riding DDOpenAA
120 kr
9.Western Riding CCOpenAA
120 kr
10.Western Pleasure DDOpenAA
120 kr
11.Western Pleasure CCOpenAA
120 kr
12.Western Horsemanship DDOpenAA
120 kr
13.Western Horsemanship CCOpenAA
120 kr
14.Working Western Rail CCOpenAA
120 kr
15.Disciplined Railwork CCOpenAA
120 kr
16.Ranch Riding CCOpenAA
120 kr
17.Reining CCOpenAA
120 kr


« Tillbaka
Material för nedladdning
» Klass 7 WR monster 12 [pdf]
» Klass 8 WR monster 11 [pdf]
» Klass 9 WR monster 10 [pdf]
» Klass 16 RR monster 3 [pdf]
» Klass 17 Reining monster 8 [pdf]
» Klass 1 Showmanship at halter E [pdf]
» Klass 2 Trail at hand E [pdf]
» Klass 3 Trail W o T E [pdf]
» Klass 4 Trail D [pdf]
» Klass 5 Trail C [pdf]
» Klass 6 Trail Leadline E [pdf]
» Klass 12 Western horsemanship D [pdf]
» Klass 13 Western horsemanship D [pdf]
» Startlista prel 11 juni 2023 [pdf]
» Ekipagelista [pdf]
» Antal startande klasser rev [pdf]
» Resultat D och C [pdf]
» Bedömningsprotokollen [pdf]