Gilla oss  

Dala Western Games + DWRs KM

Datum 2023-09-30
Sista anmälningsdatum2023-09-15
Sista möjliga anmälningsdatum2023-09-30
Ryttarmeddelande tillgängligt2023-09-24
Typ av tävling C
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsSäter
» Karta

DomareStina Gatel
TävlingsledareCatarina Pedersen
KontaktpersonAnneli Cronlöf-Larsson
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


» Läs ryttarmeddelandet
 


KLASSER som är strukna: 10, 12, 14, 15, 17
12 klasser körs under dagen.

Klass 3 och 4 går banan samtidigt kl ca 9.30

ca kl 13 Lunch 45 min.

Tävlingen beräknas vara klar ca kl 15.40-16

Preliminärt tidschema och antal startande ligger till höger på wras tävlingssida www.wras.se

Vi hoppas på fint höstväder och ser fram emot en rolig tävlingsdag i westernanda

Välkomna!
----------------------------------
Dala Western Games + DWRs KM
Arrangör: Dala Western Riders
Typ av tävling: C-, D-, E-nivå
Datum: 30 sep 2023. Första start kl 9.00
Plats: Säterbygdens Ridklubb
Anmälan: Anmälan på wras.se E-klasserna anmäls till anmalan@dalawestern.com

Skriv vilka klasser du anmäler till, namn på ryttare och häst, telefonnummer och e-postadress.
Max 15 starter per Trailklass och max 100 starter på hela tävlingsdagen, först till kvarn gäller (anmälan OCH inbetalning).

Anmälningsavg: E-klasser, D-klasser och C-klasser 120:-

Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 15/9 2023, ange häst, ryttare och klasser.
Ange DWRhöst på din inbetalning. Anmälningen är giltig när både anmälan och pengar har kommit in.

Vid ändring av häst/ryttare/klass efter anmälningstidens utgång 15 sept uttages en avgift på 50:-.

Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 15 okt 2023

Efteranmälan: Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot dubbel anmälningsavgift senast 1 timme före klassens början.


Startanmälan: Skall göras i sekretariatet senast en timma före klassens början.
Sekretariatet öppnar kl. 07:30

Vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Depositionsavgift 100:- för nummerlappar kontant ej Swish (eller medtag egna).

E-klasserna är Walk and trott. Dvs där det är galopp i mönstren rider man i ökad trav.

Vacc.intyg: De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning. För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till sekretariat.

Bedömning: Bedömning enligt WRAS –regelbok 2022 + ev. tillägg.

Huvudsaken: Ungdomar skall bära hjälm vid ridning och halter inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

DWRs KM går klass i klass på C-nivå. Kostnad 200 kr för att delta på DWRs KM. Det finns 10 C-klasser att välja på. KM-rosett delas ut på tävlingen och medaljer delas ut på DWRs medlemsträff senare i år och då presenteras även High Point Rider. Vid High Point Rider räknas max 4 klasser/ekipage (de med bäst resultat). Är det 5 ekipage med i klassen får 1an 5 poäng, 2an får 4 poäng, 3an 3 poäng osv.

Servering: Kiosk med enklare mat kommer att finnas

Övrigt/ryttarmeddelande: Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på wras.se

Vägbeskrivning: Säterbygdens Ryttarklubb, Dalsbyvägen 38, 783 35 Säter

Frågor: styrelsen@dalawestern.com


Klasser
2023-09-30
1.Showmanship at halter C KMCOpenAA
120 kr
2.Trail at hand C KMCOpenAA
120 kr
3.Trail at hand EEOpenAA
120 kr
4.Trail Walk and Trott EEOpenAA
120 kr
5.Trail DDOpenAA
120 kr
6.Trail C KMCOpenAA
120 kr
7.Western Riding Walk & Trot EEOpenAA
120 kr
8.Western Riding DDOpenAA
120 kr
9.Western Riding C KMCOpenAA
120 kr
10.Western Pleasure DDOpenAA
120 kr
11.Western Pleasure C KMCOpenAA
120 kr
12.Western Horsemanship DDOpenAA
120 kr
13.Western Horsemanship C KMCOpenAA
120 kr
14.Working Western Rail C KMCOpenAA
120 kr
15.Disciplined Railwork C KMCOpenAA
120 kr
16.Ranch Riding C KMCOpenAA
120 kr
17.Reining C KMCOpenAA
120 kr


Tillvalskostnader
DWRs KM
200 kr


« Tillbaka
Material för nedladdning
» DWRs KM Statuter 2023 [pdf]
» Klass 7 WR monster 12 [pdf]
» Klass 8 WR monster 11 [pdf]
» Klass 9 WR monster 9 [pdf]
» Klass 16 RR monster 2 [pdf]
» Klass 17 Reining monster 8 [pdf]
» Mönster ritade [pdf]
» Ekipagelista NY30 sep [pdf]
» Tidschema NY antal startande [pdf]
» Startlista uppdat 29septKl10 [pdf]