Kallelse Förbundsårsstämman 2024

Styrelsen för Western Riders Association of Sweden inbjuder härmed till Förbundsårsstämma för verksamhetsåret 2023.

Lördagen den 27 april 2024 kl 13:00
Runsten Equestrian, Grödinge

Mer information i dokumenten nedan

Kallelse
Årsstämmohandlingar
Mall Fullmakt
Mall Fullmakt Ombud

Publicerad 13 mars under Förbundet.
« Tillbaka