Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd


Organisation

WRAS är organiserade i fem regioner, Nord, Mitt, Väst, Öst och Syd. Varje koordinatorgrupp ansvarar för den praktiska sammanhållningen i regionen. 

Läs mer här...om WRAS organisationen


WRAS Regioner

Distrikt Syd Distrikt Vst Distrikt st Distrikt st Distrikt Mitt Distrikt Nord