Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd


Region Öst

Välkommen till

WRAS östra region  som består av Gotland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.Se vilka föreningar som ingår i region öst.

medlemslistan... WRAS föreningar

Som medlem i Region Öst är ni varmt välkomna att komma med konstruktiva idéer om regionen till din regionala koordinator.

regionost@wras.se