Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd


Region Väst

Välkommen till WRAS:s västliga region som består av Småland, Halland, Västra Götaland och Bohuslän

Se listan WRAS föreningar vilka föreningar som ingår i region väst.

medlemslistan... WRAS föreningar

.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.

De regionala koordinaterna för region väst kan du nå om du mejlar till regionvast@wras.se.