Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd


Region Mitt

 

Välkomna till WRAS mittersta region. Består av föreningar från Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Örebro.

Till regionen hör i dagsläget 9 klubbar.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.Se vilka WRAS föreningar som ingår i regionen.

medlemslistan... WRAS föreningar

.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.

De regionala koordinaterna för region Mitt kan du nå om du mejlar till regionmitt@wras.se.