High Cost Western Show med Norrlandsmästerskap

Första start kl 9

Tävlingen hålls i ridhus, tävlingsbanan mäter ca 22x48 m, collectring på 22x17 m. Framridningsbana utomhus.


Datum 2024-09-14
Sista anmälningsdatum2024-08-30
Sista möjliga anmälningsdatum2024-09-14
Ryttarmeddelande tillgängligt2024-09-09
Typ av tävling C
Arrangör Middle West Riders
» webbplats
TävlingsplatsArena Dannero

DomareHåkan Forsström

» Logga in för att anmäla dig


Välkommen till årets trevligaste tävling i Norrland, med årets Norrlandsmästerskap

Norrlandsmästerskapet går på C-nivå
Samtliga klasser är öppna för alla med licens och medlemskap i wrasansluten klubb

Regler:
Bedömning enligt WRAS–regelbok 2021-2022 + ev. tillägg.

Avgifter:
Startavgift per klass
Vuxenryttare 200:-
Ungdomsryttare 150:-

Anmälningsavgifter betalas till BG: 5158-7194
OBS! Skriv vilken ryttare och häst inbetalningen gäller. Arrangören avsäger sig allt ansvar för att lokalisera icke fullständigt ifyllda inbetalningar till rätt person.
Medtag alltid inbetalningskvitto!

Alla hästar måste vara fullvaccinerade mot A2 virus (enligt Svrf krav). Hästens pass måste tas med, inklusive vaccinations bevis.
Sista vaccinationen får inte vara gjord senare än 7 dagar före tävlingens första dag. Triangelmärkt häst får inte tävla.

Det krävs minst tre deltagare per klass för att klassen skall genomföras. De klasser som inte har tre anmälda vid anmälningstidens utgång kommer att strykas

Vid ridning inom tävlingsområdet skall westernhatt eller hjälm bäras samt väl synlig nummerlapp. Ungdomar skall bära hjälm vid hantering/ridning av häst på framridning och tävlingsbanan.

Tävlingen hålls i ridhus, tävlingsbanan mäter ca 24x48 m, collectring på 24x18 m.
Framridningsbana utomhus, samt att man får rida fram på tävlingsbanan från kl 07:00-8:30

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 4 starter/häst och dag

Startanmälan
Skall göras i sekretariatet senast en timme före klassens början.
Sekretariatet har öppet från kl 07:30 båda dagarna
Medlemskort och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-
Ej helt tömd box kommer att efterdebiteras med 500:-

Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot engångsavgift på 300 kr utöver ordinarie startavgift, senast 1 timme före klassens början. Är ekipaget redan anmält och betalt till minst två klasser utgår ingen extra avgift.

Strykning
Återbetalning sker endast vid strykning av samtliga klasser mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 150:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast xxx

Priser
Rosetter samt hederspriser från våra sponsorer. Norrlandsmästarna kommer belönas med fina
High-point pris till bästa ungdom och vuxenryttare

Servering:
Cafeteria med kaffe, fika och korv med bröd till försäljning. Lunchlåda (skinka & pastasallad, dressing & dricka) förbeställs

Vägbeskrivning:


Boende


Uppstallning
Boxar måste bokas senast 30/8 efter det kommer det ej gå att boka box
Boxarna ska tömmas och noga sopas ut helt, ej ordentligt urstädad box faktureras med 500:-

Fre-lör 850:-
Dagbox lördag 625:-

Övrigt:
Fredag kväll går det att få rida i ridhuset från kl 19:00


Tillvalskostnader
Dagbox lördag
625 kr
Box fredag-lördag
850 kr


« Tillbaka