Dala Western Games DWR 40 år

Datum 2024-06-08 - 2024-06-09
Sista anmälningsdatum2024-05-22
Sista möjliga anmälningsdatum2024-06-08
Ryttarmeddelande tillgängligt2024-06-01
Typ av tävling B
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsRättvik
» Karta

DomareHåkan Forsström
TävlingsledareÅsa Klingberg och Catarina Pedersen
KontaktpersonAnneli Cronlöf-Larsson
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


Dala Western Games DWR 40 år
E-, D-, C- och B-klasser + Regionmästerskap
Arrangör Dala Western Riders
Datum 2024-06-08-2024-06-09
Första start kl 9.00 lördag och söndag

Tävlingsplats Stjärnhööks Gymnasiets körhall, Hedslundsvägen 30, 795 32 Rättvik

Domare Håkan Forsström
Tävlingsledare
Lördag Åsa Klingberg
Söndag Catarina Pedersen

Kontaktperson Anneli Cronlöf-Larsson 070-5757314 styrelsen@dalawestern.com

Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 22 maj 2024, ange häst, ryttare och klasser. Ange DWG2024 på din inbetalning. Anmälan via wras.se i tävlingsprogrammet. E-klassanmälan via mejl till anmalan@dalawestern.com

Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter anses som ogiltig och kommer att faktureras i efterhand. Vid ändring av häst/ryttare/klass efter anmälningstidens utgång 22/5, uttages en avgift på 50:. Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 20/6 2024.

Startavgifter E-D 120 kr, C-klass 130:-, B-klass 150:-, Jackpot WH, Antikrundan WR, Bubbel Pleasure 100 kr, Last man standing, Leadline och Käpphäst Trail 60 kr.

Efteranmälan Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot dubbel anmälningsavgift senast 1 timme före klassens början. Om ekipaget är anmält (och betalt) i minst två klasser inom anmälningstiden, gäller vanlig klassavgift. Skall göras i sekretariatet senast en timma före klassens början.

Sekretariatet har öppet på fredag kl 18:00 –21:00
På lördag och söndag öppnar sekretariatet kl 7:30
Medlemskort i Wrasklubb och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.

Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-
Ej rengjord box kommer att efterdebiteras med 500:-

Veterinär Samtliga hästar på söndagen ska veterinärbesiktas. Tid: Söndag 08:00-9:30
Kostnad: 100:-/häst. Tag med nummerlapp och hästpass. Plats: Utanför ridhuset

Uppstallning Box: 700:- Meeting fre 18:00–sönd tävlingens slut.
Dygnsbox fre-lör 400 kr.
Dygnsbox lör-sön 400 kr.
Dagbox lör 250 kr (i mån av plats).
Dagbox sön 250 kr (i mån av plats).
Extra spånbal 130 kr.
Tillträde till boxarna: Fredag kl 18, Lördag kl 8, Söndag kl 8
De som bokar meetingbox kommer i första hand.
OBS! Begränsat antal boxar på tävlingsplatsen. Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Medtag eget hö, hinkar till vatten och foder. Boxarna är spånade, extra spånbal kostar 130:-.

Vaccinationsintyg De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning, För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till stallansvarig/ parkeringsvakt/sekretariat.

Antal klasser Det krävs minst tre deltagare per klass för att klassen skall genomföras. De klasser som inte har tre anmälda vid anmälningstidens utgång kommer att strykas. (Gäller ej leadline & käpphäst)

Priser Rosetter samt hederspriser från våra sponsorer. E-klasser rosett. Penningpriser i B-klasserna

Bedömning enligt WRAS-regelbok 2022+ ev. tillägg.
Leadline Tillåten med en person på banan som leder hästen. Ingen bedömning och alla får pris.

Käpphäst Trail Alla åldrar även de med licens är välkomna. Ej uppklassningsgrundande. Utklädning tillåten. Varje käpphäst tillåts starta flera gånger med olika ryttare.

Walk & Trot Endast skritt & trav. Ingen galopp. I Western Riding byts galopp i mönstret ut till ökad trav.

Jackpot Western Horsmanship För alla ryttare med licens. 90% av startavgifterna går tillbaka som prispengar, inga prisrosetter. Varje häst får starta flera gånger med olika ryttare. Ej uppklassningsgrundande.

Antikrundan För alla ryttare 40+. Obligatorisk utklädning! Ej uppklassningsgrundande.

Bubbel Pleasure Den som har mest vätska kvar i glaset i handen efter avslutad ritt vinner.

Last man standing För alla åldrar. Lassokastning utan häst. Utslagstävling.

Huvudsaken Ungdomar skall bära hjälm vid ridning och halter inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

Rekommenderar Vi Rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Inkvartering Övernattning, förslag Rättviks Camping bokning 0248-56118 siljansbadet@firstcamp.se

Ryttarfest på lördag kväll ca kl 20. Festtallrik med mat och alkoholfri bordsdryck 150 kr. DWR bjuder på kaffe/Te/saft och jubileumstårta. Ungdomar underhåller.

Region Mästerskap: Tillhör man en klubb i Region Mitt (DWR, WRX, FRsW, BWR) så kan man vara med på Region Mästerskap i C-klasserna märkta RM. Samma upplägg som ett KM. Det kostar 200 kr att vara med och du rider de klasser du är intresserad av. Plus vanliga klassavgifter på C-nivå. Region mästerskap är ej upp-klassningsgrundande. RM-klasserna rids tillsammans med C-klass (klass i klass) utom W Pleasure och W Horsemanship som går separat eftersom det är många inne samtidigt (reilwork). Prisrosett till 1:a, 2:a, 3:an.

Övrigt Tävlingen sker i ridhus (reining går eventuellt utomhus pga underlaget inne). Framridning utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på www.wras.se

Tillvalskostnader Veterinär sönd 100 kr
Alla hästar på söndagen ska besiktas.
Ryttarfest lör 150 kr.
Regionmästerskap 200 kr

Klasser
2024-06-08
1.Showmanship At Halter EEOpenAA
120 kr
2.Showmanship At Halter DDOpenAA
120 kr
3.Trail at hand EEOpenAA
120 kr
4.Trail at hand DDOpenAA
120 kr
5.Trail Walt and Trott EEOpenAA
120 kr
6.Trail DDOpenAA
120 kr
7.Ranch Trail DDOpenAA
120 kr
8.Trail Leadline EEOpenAA
60 kr
9.Käpphäst Trail EEOpenAA
60 kr
10.Western Riding Walk and trott EEOpenAA
120 kr
11.Western Riding DDOpenAA
120 kr
12.Western Pleasure Walk & Trott EEOpenAA
120 kr
13.Western Pleasure DDOpenAA
120 kr
14.Western Horsemanship DDOpenAA
120 kr
15.Reining DDOpenAA
120 kr
16.Jackpot Western Horsemanship DDOpenAA
100 kr
17.Antikrundan 40+ Western Riding DDOpenAA
100 kr
18.Bubbel Pleasure DDOpenAA
100 kr
2024-06-09
20.Showmanship At Halter BBOpenAA
150 kr
21.Showmanship At Halter C + RMCOpenAA
130 kr
22.Trail at hand BBOpenAA
150 kr
23.Trail at hand C + RMCOpenAA
130 kr
24.Trail BBOpenAA
150 kr
25.Trail C + RMCOpenAA
130 kr
26.Ranch Trail C + RMCOpenAA
130 kr
27.Versatile Horse C + RMCOpenAA
130 kr
28.Ranch Riding C + RMCOpenAA
130 kr
29.Reining C + RMCOpenAA
130 kr
30.Reining BBOpenAA
150 kr
31.Reining CCOpenAA
130 kr
32.Western Riding BBOpenAA
150 kr
33.Western Riding C + RMCOpenAA
130 kr
34.Western Horsemanship BBOpenAA
150 kr
35.Western Horsemanship C COpenAA
130 kr
36.Western Horsemanship RMCOpenAA
130 kr
37.Western Pleasure BBOpenAA
150 kr
38.Western Pleasure CCOpenAA
130 kr
39.Western Pleasure RMCOpenAA
130 kr
40.Working Western Rail CCOpenAA
130 kr
41.Disciplined Railwork CCOpenAA
130 kr


Tillvalskostnader
Veterinärbesiktning
100 kr
Ryttarfest
150 kr
Box dygn fre kl 18-lörd kl 08
400 kr
Box dygn lörd kl 08-sönd kl 08
400 kr
Box Dag lördag kl 08-00 i mån av plats
250 kr
Box Dag söndag kl 08-slut i mån av plats
250 kr
Box Meeting fred kl 18-sönd tävlingens slut
700 kr
Klass 19 Last man standing lassokastning utan häst
60 kr
Regionmästerskap
200 kr


« Tillbaka