Taure Spring Open 2024

Datum 2024-05-11
Sista anmälningsdatum2024-05-06
Sista möjliga anmälningsdatum2024-05-09
Ryttarmeddelande tillgängligt2024-05-06
Typ av tävling C
Arrangör Taure Western Riders Stockholm
» webbplats
TävlingsplatsStadsberga Västergård

DomareIngela Ynghagen
TävlingsledareLena Hagman
KontaktpersonSara Danvind
076-8473820
tavlingsansvarig@twrs.se

» Logga in för att anmäla dig


Taure Spring Open 2024: E-, D-, och C-tävling Lördag 11 maj 2024 på Stadsberga Västergård, Österhaninge. Första start kl 09.00

* C- och D-klasser är öppna för alla ryttare med giltig A-/Y-licens och H/H1-licens för hästen samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb.

* E-klasser är även öppen för icke-medlemmar i WRAS-ansluten förening och kräver inte tävlings- licens. Traditionell sadel och träns är tillåtet.

* Taure Spring Open 2024 High-point-score-ekipage utses mellan samtliga tävlande i D- och
C-klass. Vissa klasser ingår även i East Western Cup 2024 som anges speciellt i anmälan i tävlingssystemet.

TÄVLINGSKLASSER:
1) Trail E AA Open/Youth
2) Trail D AA Open/Youth
3) Trail C AA Open/Youth
4) Trail At Hand E AA Open/Youth
5) Trail At Hand D AA Open/Youth
6) Trail At Hand C AA Open/Youth
7) Ranch Trail D AA Open/Youth
8) Ranch Trail C AA Open/Youth
9) Ranch Riding D AA Open/Youth
10) Ranch Riding C AA Open/Youth

LUNCH

11) Western Pleasure E AA Open/Youth
12) Western Pleasure D AA Open/Youth
13) Western Pleasure C AA Open/Youth
14) Western Riding E AA Open/Youth
15) Western Riding D AA Open/Youth
16) Western Riding C AA Open/Youth
17) Western Horsemanship E AA Open/Youth
18) Western Horsemanship D AA Open/Youth
19) Western Horsemanship C AA Open/Youth
MÖNSTER
Mönster till klasserna 14-19 och klass 9 och 10 anges 2024-04-30 i tävlingskalendern och finns att ladda ned från www.wras.se/mönster. Mönster till klasserna 1-8 kommer att finnas för nedladdning från WRAS tävlingskalender, www.twrs.se samt TWRS Facebook-sida innan tävlingstillfället.

UNGDOMSKLASSER - YOUTH
Samtliga Youth-klasser görs möjligt om tre eller fler startande är ungdomsryttare (till och med året man fyller 19) och kan skapa en klass i klassen där ungdomsryttare tävlar för sig och ryttare äldre än 19 år för sig.

BESTÄMMELSER FÖR TÄVLINGEN
Tävlingen följer bestämmelser enligt WRAS regelbok 2020/2021:
● Ryttare ska t. om. det år de fyller 19 bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.
Huvudbonad eller hjälm (för junior) är obligatoriskt för alla på framridningsbanan, liksom hjälm eller hatt på tävlingsbanan.
● Ridning på stångbett i E- och D-klass är ej tillåtet.

Ytterligare information att ta hänsyn till är:
● Tävlingen genomförs i ridhus. Framridning sker på utomhusbanan.
● TWRS förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser och tävlingen i sin helhet om för få anmälda ekipage. Klassen stryks om det finns för få anmälda sista anmälningsdag. Minst tre (3) ekipage per klass krävs för att klassen ska genomföras.
● Tävlingsekipagen måste vara i tid på tävlingsplatsen - ring tävlingens kontaktperson vid eventuella problem. Om det inte sker stryks ekipaget per automatik. Anmäl alltid om du inte kommer!

ANMÄLAN TILL C-, D-KLASS SAMT TILL EAST WESTERN CUP 21024
För deltagare i C- och D-klass med giltigt tävlingslicens görs anmälan direkt i tävlingssystemet i WRAS tävlingskalender, senast den 28 april 2024.

Vissa klasser ingår som deltävling i årets East Western Cup under hela 2024. Deltagande anges speciellt i anmälan. Observera en extra cupavgift om 40 kr / tävlingsklass för deltagande och komplett anmälan. Cupavgiften kan inte betalas efter att tävlingsklassen genomförs.

ANMÄLAN TILL E-KLASS UTAN TÄVLINGSLICENS
Vi välkomnar även ekipage som ännu inte har giltig tävlingslicens och som kanske inte har tävlat så mycket alls med din häst. Anmälan till E-klasser görs direkt via mejl till tavlingsanmalan@twrs.se senast 28 april 2024. Ange namn, giltig e-postadress samt vilka klasser ekipaget ställer upp i. Anmälan är giltig först efter erlagd anmälningsavgift. Betalning av anmälningsavgift som för övriga klasser.

ANMÄLNINGSAVGIFT
130 kr/klass för senior i D- och C-klass, 100 kr/klass för E-klass och junior som betalas till TWRS PG 39 15 83-2 och ska vara kontot tillhanda senast måndag 6 maj 2024. Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift betraktas som ogiltig. Observera att ryttare måste meddela kontaktinformation med giltig e-postadress samt klubbtillhörighet i meddelanderutan i WRAS tävlingssystem.

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan i mån av plats göras till en extra avgift om 50 kronor/klass och ekipage under tävlingsdagen. Betalas genom Swish 123 593 1969. Efteranmälda ekipage i C- och D-klass ska kunna visa bevis på giltig licens för ryttare och häst. Detta ska ske senast en timme före klassens start. Efteranmälda startar först i klassen.

STARTANMÄLAN OCH HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN
Startanmälan görs i sekretariatet senast kl. 8.00 (öppnar 7.30). För klasser efter lunch är
startanmälan senast kl. 11. Kom ihåg vaccinationsintyg, hästägarförsäkran och medlemskort i WRAS-ansluten klubb för smidig startanmälan. Hästägarförsäkran kan även fyllas i på plats i sekretariatet.

ÅTERBETALNING
Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Vid sjuk eller skadad häst återbetalas halva summan av erlagda anmälningsavgifter.

VACCINATIONSINTYG
Godkänt vaccinationsintyg ska visas upp i sekretariatet innan häst lastas ur på tävlingsplatsen.

RYTTARMEDDELANDE
Ryttarmeddelandet skickas ut efter sista anmälningsdag och läggs även ut i WRAS tävlingskalender. OBS! Viktigt att det finns en giltig mailadress i tävlingsanmälan!

NUMMERLAPPAR
Nummerlappar lånas ut i sekretariatet i samband med startanmälan mot en mindre pant. Nummerlappen lämnas tillbaka på plats efter avslutad tävling och pant återbetalas.

UPPSTALLNING
Ett fåtal gästhagar finns att hyra för 50 kr/häst/hage. Gästbox finns att hyra för 150 kr/häst och box, inklusive en spånbal. Anmälan om önskemål av hage/box mejlas i god tid till tavlingsanmalan@twrs.se. I mån av plats kan även hage / box bokas i sekretariatet på tävlingsdagen.

MAT & DRYCK
En enklare lunch, kaffe, dryck och fikabröd kommer att finnas till försäljning.

PRISER
Prisrosetter delas ut till de sex första placerade ekipagen i samtliga D- och C-klasser. Priser delas ut till de tre först placerade ekipagen i samtliga C- och D-klasser. Rosetter delas ut till samtliga godkända ekipage i samtliga E-klasser. Vårt speciella High-point-score-pris utses mellan samtliga tävlande i samtliga D- och C-klasser.


VÄGESKRIVNING
Från Stockholm kör väg 227 mot Dalarö, sväng höger mot Årsta havsbad/Västerhaninge, sedan direkt vänster mot Årsta havsbad. Strax efter Årsta slott ta höger, mot Stadsberga.Följ skyltar med Westerntävling. Från väg 73 välj avfart mot Västerhaninge/Dalarö, kör mot Dalarö och sedan höger mot Årsta havsbad strax före väg 227.
Om du kör via gps så ställ in den på ”Stadsberga by, Haninge”.

SÄKERHET
Publik hänvisas till publikplats. Publiken uppmanas till försiktighet i närheten av tävlingsekipagen.

ORDNINGSREGLER INOM TÄVLINGSANLÄGGNINGEN
Observera att det inte är tillåtet att besöka/gå in i stallbyggnad/hästhagar inom Stall Stadsberga. Gården är rökfri, och rökning är därför endast tillåten i rökruta vid infarten till gården. Parkering av bil och hästtransport sker endast på anvisad plats.
Klasser
2024-05-11
1.Trail EEOpenAA
100 kr
2.Trail DDOpenAA
130 kr
3.Trail CCOpenAA
130 kr
4.Trail at Hand EEOpenAA
100 kr
5.Trail at Hand DDOpenAA
130 kr
6.Trail at Hand CCOpenAA
130 kr
7.Ranch Trail DDOpenAA
130 kr
8.Ranch Trail CCOpenAA
130 kr
9.Ranch Riding DDOpenAA
130 kr
10.Ranch Riding CCOpenAA
130 kr
11.Western Pleasure EEOpenAA
100 kr
12.Western Pleasure DDOpenAA
130 kr
13.Western Pleasure CCOpenAA
130 kr
14.Western Riding EEOpenAA
100 kr
15.Western Riding DDOpenAA
130 kr
16.Western Riding CCOpenAA
130 kr
17.Western Horsemanship EEOpenAA
100 kr
18.Western Horsemanship DDOpenAA
130 kr
19.Western Horsemanship CCOpenAA
130 kr


Tillvalskostnader
Deltagaravgift East Western Cup
40 kr


« Tillbaka